آزاد

ولادت امام رضا(ع)

تشریفات بهشت ولادت امام رضا(ع)را به تمام مردم ایران به خصوص مردم عزیز مشهد تبریک می گوید.