آداب مجالس ترحیم و ختم

در کشورمان ایران برای افرادی که دستشان از دنیا کوتاه می شود مراسم و مجالس متنوعی برگزار می شود که عبارتند از:مجلس روز سوم یا ختم,روز هفتم,مجلس روز چهلم متوفی و روز سالگرد وی.این مجالس  معمولا در مساجد برگزار می گردد که موارد پذیرایی آن شامل چای و چند مدل میوه و حلوا و خرما و شیرینی های مربوط به مجالس ترحیم می باشد که پذیرایی از میهمانان تا چندی پیش توسط صاحبان مجالس  انجام می گردید اما امروزه این مسئولیت به عهده موسسات تشریفاتی می باشد.معمولا در مساجد میزی قرار می دهند که روی آن ترمه و پارچه مشکی پهن می کنند و موارد پذیرایی را روی آن قرار می دهند که البته قرآن و گلاب هم روی میز می گذارند.میهمانان که برای عرض تسلیت به مسجد می آیند با آوردن تراکت و بنر عرض تسلیت و تقدیم تاج گل از غم صاحبان عزا می کاهند.

نظر بدهید