تشریفات مجلس ختم و ترحیم مشهد

تشریفات مجلس ختم و ترحیم مشهد

برگزاری مراسم ترحیم و مجلس ختم در شهر مشهد. تماس بگیرید: 38331044 و 09155156802 از مهم ترین خدمات ترحیم می توان به مراسم خاکسپاری و برگزای مراسم ختم در مسجد اشاره نمود...

ادامه
برگزارکننده مجلس ترحیم در مشهد

برگزارکننده مجلس ترحیم در مشهد

تشریفات بهشت برگزارکننده مراسم ترحیم در مشهد می باشد که تا به امروز با عملکرد تیم خود توانسته است رضایت و اعتماد مردم عزیز مشهد را به خود جلب نماید. با شماره های 38331044 و 09155156802 تماس بگیرید.

ادامه
مراسم خاکسپاری مرحومه بانو حوا مرادی

مراسم خاکسپاری مرحومه بانو حوا مرادی

تدفین در مزار خواجه ربیع مشهد

ادامه