تزئین میز ختم

تزئین میز ختم

تماس:09155156802جهت برگزاری مراسم ترحیم در مشهد با ما در ارتباط باشید . از مهم ترین موارد ارائه شده در مجالس ختم توسط تشریفات بهشت می توان از میز ختم یاد نمود که با گل و شمع دیزاین می گردد...

ادامه