مجلس ترحیم در مشهد

مجلس ترحیم در مشهد

جهت برگزاری مراسم ترحیم در شهر مشهد با تشریفات بهشت تماس بگیرید: 09155156802 و 38331044 تشریفات بهشت با در نظر گرفتن بودجه مورد نظر صاحبان مجالس منوی پیشنهادی خود را ارائه می نماید.

ادامه