فاتحه خوانی مجازی

فاتحه خوانی مجازی

تماس : 09155156802 یکی از خدمات ترحیم تشریفات بهشت , انجام فاتحه خوانی مجازی می باشد. این امر مخصوص افرادی است که از محل دفن عزیزانشان دور می باشند... فاتحه خوانی مجازی به تازگی مرسوم شده و توسط تشریفات بهشت قابل اجرا می باشد...

ادامه