رزرو مسجد المنتظر(عج)سازمان آب

رزرو مسجد المنتظر(عج)سازمان آب

در صورت تمایل جهت رزرو مسجد المنتظر مشهد توسط تشریفات بهشت می توانید تماس بگیرید: 09155156802 - 38331044 مسجد المنتظز در خیابان شهید صادقی یا همان سازمان آب واقع شده است.

ادامه