تشریفات مجلس ختم و ترحیم مشهد

تشریفات مجلس ختم و ترحیم مشهد

برگزاری مراسم ترحیم و مجلس ختم در شهر مشهد. تماس بگیرید: 38331044 و 09155156802 از مهم ترین خدمات ترحیم می توان به مراسم خاکسپاری و برگزای مراسم ختم در مسجد اشاره نمود...

ادامه
مجلس ترحیم در مشهد

مجلس ترحیم در مشهد

جهت برگزاری مراسم ترحیم در شهر مشهد با تشریفات بهشت تماس بگیرید: 09155156802 و 38331044 تشریفات بهشت با در نظر گرفتن بودجه مورد نظر صاحبان مجالس منوی پیشنهادی خود را ارائه می نماید.

ادامه
آداب رفتن به مراسم ختم

آداب رفتن به مراسم ختم

تشریفات بهشت مشهد برگزارکننده مراسم ختم. تماس بگیرید: 38331044 و 09155156802

ادامه