خدمات ترحیم در مشهد

خدمات ترحیم در مشهد

تماس:09155156802 تشریفات بهشت ارائه دهنده خدمات ترحیم در شهر مشهد. از موارد ترحیم ارائه شده توسط بهشت می توان به اعزام مهماندار مجرب و یا هماهنگی با مداح اشاره نمود.جهت آگاهی بیشتر از موارد ارائه شده بهشت می توانید از مطلب زیر بازدید نمایید...

ادامه
مجلس ترحیم در مشهد

مجلس ترحیم در مشهد

جهت برگزاری مراسم ترحیم در شهر مشهد با تشریفات بهشت تماس بگیرید: 09155156802 و 38331044 تشریفات بهشت با در نظر گرفتن بودجه مورد نظر صاحبان مجالس منوی پیشنهادی خود را ارائه می نماید.

ادامه