در زمان ویروس کرونا برای برگزاری مراسم ختم چیکار کنیم ؟

در زمان ویروس کرونا برای برگزاری مراسم ختم چیکار کنیم ؟

تماس : 09155156802 با توجه به ممنوعیت برگزاری مراسم ختم در مساجد می توانید جهت برگزاری مراسم ختم در منزل یا کسب راهنمایی های لازم با ما تماس بگیرید...

ادامه