برگزاری مراسم ترحیم در منزل | تشریفات بهشت

برگزاری مراسم ترحیم در منزل | تشریفات بهشت

در گذشته نه چندان دور اکثر مراسمات ختم در منزل برگزار می شد اما امروزه بیشتر برای همدردی آشنایان نزدیک مراسمات مختصر در منزل برگزار می شود. اگر بازماندگان فرد فوت شده علاقمند باشند تا مراسمات ترحیم و یادبود را برای عزیزشان در منزل برگزار کنند، در صورت کمبود وقت و نداشتن شرایط روحی مناسب می توانند این کار را به شرکت های تشریفات ترحیم بسپارند.

ادامه