مسجد ایزدی مشهد

مسجد ایزدی مشهد

تماس : 09155156802 در صورت تمایل جهت رزرو مسجد ایزدی مشهد توسط تشریفات بهشت می توانید تماس بگیرید. مسجد ایزدی از بهترین مساجد منطقه امام رضا محسوب می شود.

ادامه