مسجد هاشمیه مشهد

مسجد هاشمیه مشهد

تماس : 09155156802 در صورت تمایل جهت رزرو مسجد هاشمیه مشهد توسط تشریفات بهشت می توانید تماس بگیرید. مسجد هاشمیه بهترین وزیباترین بنای مذهبی در این منطقه می باشد...

ادامه