مسجد امام سجاد(ع) مشهد

مسجد امام سجاد(ع) مشهد

در صورت تمایل جهت رزرو مسجد امام سجاد مشهد توسط تشریفات بهشت می توانید تماس بگیرید:09155156802 - 38331044 مسجئ امام سجاد بزرگتری مسجد در منطقه بلوار سجاد مشهد می باشد.

ادامه
رزرو مسجد سجاد مشهد

رزرو مسجد سجاد مشهد

در صورت تمایل جهت رزرو مسجد سجاد مشهد توسط تشریفات بهشت می توانید تماس بگیرید:09155156802 - 38331044 مسجد امام سجاد یا همان مسجد امین از بهترین مساجد شهر مشهد می باشد...

ادامه