رزرو مسجد در مشهد

رزرو مسجد در مشهد

تماس :09155156802 در صورت تمایل , برای رزرو مسجد در مشهد توسط تشریفات بهشت می توانید تماس بگیرید. از مهم ترین عوامل در برگزاری مراسم ترحیم می توان از مسجد یاد کرد که رزرو آن در مناطق مختلف امکان پذیر می باشد...

ادامه
لیست مساجدوحسینیه های مشهد

لیست مساجدوحسینیه های مشهد

در صورت تمایل جهت رزرو مسجد در مشهد توسط تشریفات بهشت می توانید با شماره 38331044 تماس بگیرید در غیر اینصورت می توانید از طرق دیگر وارد عمل شوید. این لیست شامل مساجد مشهد در مناطق مختلف می باشد...

ادامه
مسجد قبا مشهد

مسجد قبا مشهد

در صورت تمایل جهت رزرو مسجد قبا مشهد توسط تشریفات بهشت می توانید با شماره 38331044 تماس بگیرید. مسجد قبا را شاید بتوان از جند مسجد معروف درمشهد دانست...

ادامه
مسجد المهدی فلسطین مشهد

مسجد المهدی فلسطین مشهد

در صورت تمایل جهت رزرو مسجد المهدی فلسطین مشهد توسط تشریفات بهشت می توانید تماس بگیرید:09155156802 - 38331044 مسجد المهدی معروف ترین مسجد در خیابان فلسطین مشهد می باشد...

ادامه