رزرو مسجد در مشهد

رزرو مسجد در مشهد

تماس :09155156802 در صورت تمایل , برای رزرو مسجد در مشهد توسط تشریفات بهشت می توانید تماس بگیرید. از مهم ترین عوامل در برگزاری مراسم ترحیم می توان از مسجد یاد کرد که رزرو آن در مناطق مختلف امکان پذیر می باشد...

ادامه