لیست مساجدوحسینیه های مشهد

لیست مساجدوحسینیه های مشهد

در صورت تمایل جهت رزرو مسجد در مشهد توسط تشریفات بهشت می توانید با شماره 38331044 تماس بگیرید در غیر اینصورت می توانید از طرق دیگر وارد عمل شوید. این لیست شامل مساجد مشهد در مناطق مختلف می باشد...

ادامه
مسجد قبا مشهد

مسجد قبا مشهد

در صورت تمایل جهت رزرو مسجد قبا مشهد توسط تشریفات بهشت می توانید با شماره 38331044 تماس بگیرید. مسجد قبا را شاید بتوان از جند مسجد معروف درمشهد دانست...

ادامه
رزرو مسجدالنبی مشهد

رزرو مسجدالنبی مشهد

در صورت تمایل جهت رزرو مسجدالنبی مشهد تسط تشریفات بهشت می توانید تماس بگیرد:09155156802 - 38331044

ادامه