مسجد ولیعصر مشهد

مسجد ولیعصر مشهد

در صورت تمایل جهت رزرو مسجد ولیعصر توسط تشریفات بهشت می توانید تماس بگیرید:09155156802 - 38331044 مسجد ولعصر زیباترین مسجد در منطقه راهنمایی مشهد به حساب می آید...

ادامه