نحوه پذیرایی در مراسم ختم

نحوه پذیرایی در مراسم ختم

تماس : 09155156802 نحوه پذیرایی در مراسم ختم باید با رعایت اصول خود انجام گردد. این اصول شامل نحوه برخورد با مهمان , طرز راه رفتن مهمانداران , طرز نگه داشتن دیس پذیرایی در دستان و .... می باشد.

ادامه