برگزاری مجلس ترحیم مشهد

برگزاری مجلس ترحیم مشهد

مجلس ترحیم آن مرحوم در مسجد قبا برپا شد و 10نفر از پرسنل تشریفات بهشت کار پذیرایی را برعهده داشتند.

موارد پذیرایی شامل:موز,سیب,پرتقال,حلوا دیسی,خرما مغزدار و شیرینی فرنتینا بود.

تشریفات ترحیم بهشت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید