مراسم خاکسپاری مرحومه بانو حوا مرادی

مراسم خاکسپاری مرحومه بانو حوا مرادی

تدفین در مزار خواجه ربیع مشهد

شنبه 27 خرداد 1396
5052

این مراسم خاکسپاری برای مرحومه بانو حوا مرادی در باغ دوم مزار خواجه ربیع برگزار گردید,تعداد صد نفر میهمان بر سر مزار آن مرحوم حاضر شدند و باعث دلگرمی بازماندگان آن مرحوم شدند.تشریفات بهشت مجری صفر تا صد مجالس و مراسم عزیزان شما...

برای برگزاری مجالس با ما تماس بگیرید:09155156802

نظر بدهید