مراسم ختم مرحومه شفاعی

مراسم ختم مرحومه شفاعی

مراسم ختم مرحومه شفاعی در  مسجد قبا مشهد  واقع در بلوار خیام  برگزار گردید.

منو  ترحیم : چای , خرمای مغزدار , حلوای تارت , شیرینی کوکیز , آبمیوه

تعداد مهماندار : 10 نفر ( 5 نفر آقا , 5 نفر خانم )

تعداد مهمان پذیرایی شده : 1000 نفر

تعداد شیفت : 2 نوبت (صبح و عصر ) 

تلفن تماس : 38331044  و  09155156802

* عکس ها * 

 

پذیرایی