مراسم ختم مرحومه شفاعی

مراسم ختم مرحومه شفاعی


مراسم ختم مرحومه شفاعی در  مسجد قبا مشهد  واقع در بلوار خیام  برگزار گردید.

((برای دیدن تصاویر بیشتر از این مسجد روی اسم آن کلیک کنید))

منو  ترحیم : چای , خرمای مغزدار , حلوای تارت , شیرینی کوکیز , آبمیوه

تعداد پرسنل پذیرایی : 5 نفر آقا , 5 نفر خانم

تعداد میهمان : 1000 نفر

تعداد شیفت : 2 نوبت 

* عکس ها * 

پذیرایی