مراسم ختم مرحوم جلیلیان

مراسم ختم مرحوم جلیلیان


برگزاری مجلس ترحیم,مرحوم آقای جلیلیان برادر خانم جناب آقای دکتر قندهاری (پزشک متخصص مغز و اعصاب)

مرحوم جلیلیان در شهر لندن فوت شدند و خانواده محترم قندهاری به یاد آن مرحوم در ایران و خانه شخصی شان به ِیاد وی مراسم ختمی را برگزار کردند.

منو ترحیم : خرما مغزدار حلوا تارت شیرینی برزیلی موز خیار شلیل گیلاس زرد آلو

تعداد پرسنل : 5 نفر خانم

تعداد میهمان : 100 نفر

* عکس ها *