مراسم ختم مرحوم دکتر فقیهی حکم آبادی

مراسم ختم مرحوم دکتر فقیهی حکم آبادی

مرحوم جناب آقای دکتر فقیهی حکم آبادی (اولین استاد چشم پزشکی دانشگاه فردسی مشهد و بنیانگذار مسجد الزهرا احمداباد مشهد)

این مراسم در  مسجد الزهرا  احمداباد مشهد برگزار گردید.

منو ترحیم : چای ، حلوا فنجانی ، خرما گل مریم ، سیب ، موز ، کیوی ، آب معدنی.

تعداد مهماندار  : 10 نفر ( 5 نفر آقا 5 نفر خانم )

تعداد مهمان پذیرایی شده : 700 نفر 

تعداد شیفت : 1 نوبت

تماس : 09155156802