مراسم ختم مرحوم فقیهی حکم آبادی

مراسم ختم مرحوم فقیهی حکم آبادی


مرحوم جناب آقای دکتر فقیهی حکم آبادی (اولین استاد چشم پزشکی دانشگاه فردسی مشهد و بنیانگذار مسجد الزهرا احمداباد مشهد)

این مراسم در  مسجد االزهرا  برگزار گردید.

((جهت دیدن از تصاویر بیشتر مسجد فوق روی اسم آن کلیک کنید))

منو ترحیم : چای موز شلیل سیب حلوا دیسی خرما گل مریم آب معدنی

تعداد پرسنل : 5 نفر آقا 5 نفر خانم

تعداد میهمان : 700 نفر 

تعداد شیفت : 1 نوبت