مراسم ختم مرحوم نظیف کار

مراسم ختم مرحوم نظیف کار

برگزاری مجلس ترحیم مرحوم جناب آقای علیرضا نظیف کار پدر محترم جناب آقای رضا نظیف کار(مدیر عامل محترم شرکت هواپیمایی مجلل درویشی)

مراسم ختم ایشان در  مسجد الزهرا احمداباد  مشهد برگزار گردید.

منو ترحیم : موز , شلیل , سیب , چای , خرما مغزدار , حلوا توپی , شیرینی ساقه عروس

تعداد مهماندار : 10 نفر ( 5 نفر آقا , 5 نفر خانم )

تعداد مهمان : 350 نفر

تعداد شیفت : 1 نوبت ( عصر )

تلفن تماس : 38331044  و  09155156802

* عکس ها *