نمونه شیرینی تشریفات بهشت

نمونه شیرینی تشریفات بهشت

"تشریفات بهشت" برگزارکننده مجالس ختم و ترحیم..خدمتگزار مردم عزیز مشهد

چهارشنبه 2 فروردین 1396
4917

"تشریفات بهشت" در سال 95 تمام تلاش خود را به کار گرفت تا بتواند مجالس عزیزان مشهدی را به بهترین نحو و به صورت کاملا منصفانه به پایان برساند.خدا را شاکریم که توانستیم آبروی شما که در اصل آبروی خودمان می باشد راحفظ کنیم.

تشریفات ترحیم مشهد.09155156802

نظر بدهید