مراسم ختم مرحومه یغمایی

مراسم ختم مرحومه یغمایی


مرحومه یغمایی مادر محترم جناب آقای دکتر حسنی (معاون فنی و فناوری های نوین سازمان انتقال خون مشهد)