تشریفات بهشت-پرسنل پذیرایی مشهد

تشریفات بهشت-پرسنل پذیرایی مشهد

تشریفات بهشت-پرسنل پذیرایی مشهد 

این گروه با استفاده از مهمانداران آموزش دیده در برگزاری مراسم ترحیم بسیاری از خانواده های عزیز شهر مشهد خدمات خود را ارائه نموده است و توانسته رضایت کامل صاحبان مراسم و مجالس ترحیم را جلب نماید.

تشریفات بهشت مشهد با آموش مهماندار مراسم در شهر مشهد جهت امر برگزاری مراسم ختم در خدمت مردم عزیز این شهر می باشد.

مهمانداران تشریفات بهشت با لباس فرم یک شکل در اینگونه محافل حاضر شده و تحت نظر سرپرست به صاحبان مراسم خدمت می نمایند.

از آنجا که بازماندگان متوفی آبروی خانوادگی شان را به ما می سپارند لذا ما تعهدمان نسبت به برگزاری هر چه با کیفیت تر تشریفات مجالس ترحیم را  بیشتر دانسته و با جان و دل در اجرای آن تلاش خواهیم کرد.

ما در استخدام پرسنل پذیرایی بسیار سخت گیر هستیم و آنها را تحت آموزش های حرفه ای قرار داده ضمن اینکه آنها باید در جلسات توجیهی ماهانه شرکت نمایند.

تشریفات بهشت به خانواده های مشهد متعهد است که مجالس را با کیفیت تمام و با پرسنل منظم و تحصیل کرده اجرا نماید.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید