مراسم ختم مرحوم نجفی گل

مراسم ختم مرحوم نجفی گل


مرحوم جناب آقای حاج نجف نجفی گل (نماینده ایران خودرو و مدیران خودرو مشهد)