مسجد و حسینیه تهرانی ها مشهد

مسجد و حسینیه تهرانی ها مشهد

مسجد و حسینیه تهرانی ها مشهد

از مساجد بزرگ در خیابان آخوند خراسانی یا همان گنبد سبز می توان از مسجد تهرانی های مشهد نام برد.

آدرس مسجد و حسینیه تهرانی ها : بلوار آخوند خراسانی , قبل از میدان گنبد سبز

 

اشتراک گذاری:

نظر بدهید