پذیرایی مراسم ترحیم مشهد

پذیرایی مراسم ترحیم مشهد

پذیرایی مراسم ترحیم مشهد

از مهم ترین موارد برگزاری مراسم ترحیم ، پذیرایی مراسم ختم مشهد می باشد. این امر باید توسط مهمانداران آموزش دیده و باتجربه صورت پذیرد ، ضمن اینکه سرپرست باید به کار آنها نظارت داشته باشد.

یکی از مهم ترین موارد در برگزاری  مجلس یا مراسم ترحیم ، به کارگیری پرسنل و مهمانداران باتجربه و آموزش دیده می باشد , گروه تشریفات بهشت با به کارگیری پرسنل پذیرایی آموزش دیده و دارای لباس فرم متحدالشکل در مجالس و مراسم ترحیم حاضر شده و پذیرایی را به بهترین نحو و بالاترین کیفیت انجام می دهد. مهمانداران تشریفات بهشت همیشه یک ساعت پیش از آغاز مجلس در محل حاضر شده و مقدمات شروع مراسم را فراهم می نمایند و با دقت و نظم بالا از مهمانان شما پذیرایی به عمل می آورند. مواردی نظیر پالش کردن میوه ها ، چیدمان میوه در ظروف ، نصب بنرهای عرض تسلیت در محل مخصوص بنرها ، قرار دادن تاج گل ها در مسیر ورودی مسجد ، قرار دادن تراکت ها در پوشه های مورد نظر ، تزیین میز ترحیم و غیره...

تخصص ما برگزاری مراسم ترحیم و مجالس ختم می باشد.

از اینکه مجالس عزیزانتان را به ما می سپارید و به خاطر رضایتمندی از برگزاری آن ما را به آشنایان خود معرفی می کنید به خود می بالیم.

تشریفات بهشت بهترین و مطمئن ترین برگزارکننده مراسم ختم در شهر مشهد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید