برگزاری مراسم و مجالس ترحیم

برگزاری مراسم و مجالس ترحیم

برگزاری مجلس برای خانواده محترم ساسانی

پنجشنبه 17 فروردین 1396
6592

"تشریفات بهشت" :مجلس ترحیم  آن مرحوم در مسجد الزهرا احمدآباد مشهد برگزار شد,تعداد میهمان پذیرایی شده 1000 نفر.

موارد پذیرایی شامل:شیرینی فرنتینا,حلوا لقمه ای,خرما مغزدار..میوه سه قلم شامل:موز پرتقال کیوی و آب معدنی بود.

تعداد پرسنل پذیرایی 10 نفر.تلفن تماس:09155156802

نظر بدهید