مراسم ختم مرحوم امینی

مراسم ختم مرحوم امینی


برگزاری مجلس ترحیم مرحوم  پدر محترم جناب آقای امینی(مدیریت محترم بانک ملت شعبه ساپکو)

این مراسم در دو مسجد به نام های امام حسن مجتبی واقع در منطقه سجاد مشهد و امام المنتظر خیابان کوهسنگی برگزار گردید.

((جهت دیدن تصاویر بیشتر از مساجد ذکرشده ی بالا روی نام  آنها کلیک کنید))

منو ترحیم : چای , آب معدنی , رانی , موز , حلوا شش پر , خرما گل مریم , شیرینی میکیما

تعداد پرسنل : 5 نفر آقا , 5 نفر خانم 

تعداد میهمان : 600 نفر 

تعداد شیفت : دو نوبت 

* عکس ها *