مراسم ختم مرحوم امینی

مراسم ختم مرحوم امینی

برگزاری مجلس ترحیم مرحوم امینی پدر محترم جناب آقای امینی (مدیریت محترم بانک ملت شعبه ساپکو)

این مراسم در دو مسجد به نام های امام حسن مجتبی واقع در منطقه سجاد مشهد و امام المنتظر خیابان کوهسنگی برگزار گردید.

منو ترحیم : چای , آب معدنی , رانی , موز , حلوا شش پر , خرما گل مریم , شیرینی میکیما

تعداد پرسنل پذیرایی : 10 نفر ( 5 نفر آقا , 5 نفر خانم ) 

تعداد میهمان پذیرایی شده : 600 نفر 

تعداد شیفت : دو نوبت ( صبح و عصر )

تلفن تماس : 38331044  و  09155156802

* عکس ها *