نحوه پذیرایی در مراسم ختم

نحوه پذیرایی در مراسم ختم

در ابتدا جهت نحوه پذیرایی باید به خاطر داشته باشیم که ممکن است  صاحبان مجلس  به دلیل داشتن استرس , رفتاری دور از ذهن انجام دهند حال وظیفه ما این است به آنها آرامش و اطمینان خاطر دهیم که بر کار خود مسلط باشیم.

رعایت اصول زیر جهت پذیرایی صحیح از میهمانان حاضر در مراسم الزامی می باشد:

1-تکریم و احترام کامل میهمانان در زمان پذیرایی.

2-استفاده از دستکش یکبار مصرف در زمان شارژ یا پالش الزامی است.

3-کلمات منفی (همچون نمی توانم , نمی شود یا غیرممکن است) را در برخورد با میهمانان به کار نبرید.

4-در زمان پذیرایی تقدم پذیرایی را بر اساس مقام و سن افراد قرار دهید.

5-باید دقت شود برای میهمانانی که ظرف ندارند و یا ظرفشان کثیف است ظرف برده شده و سپس اقلام پذیرایی ارائه دهیم.

6-با صلاح دید سرپرست یک نفر مسئول پخش تراکت ها می باشد و حتما باد دقت شود تراکت ها در پوشه قرار گیرد.

7-کارمندان ملزم هستند که در مجالس به صورت یک شکل بایستند.

8-در زمان پذیرایی از چسباندن سینی به شکم خود خودداری نمایند.

9-در زمان خم شدن مراقب بیرون زدن لباس ها از درون شلوار خود باشید.

10-ارائه خدمات دیرهنگام , میهمانان را ناراضی می کند تلاش کنید ارائه خدمات به موقع انجام شود.

11-در زمان پذیرایی لبخند بر لب داشته باشید و به میهمانان از عبارت (بفرمایید) استفاده نمایید.

12-از ریختن آشغال در لیوان ها خودداری نمایید.

13-از تجمع چند میهماندار و بلند صحبت کردن بپرهیزید.

14-در هنگام ارائه خدمات و یا دریافت دستور با متانت و احترام رفتار کنید.

15-میهمانانی که در مکان های نامرتبط نشسته اند باید راهنمایی شوند.

16-تعداد زیادی ظرف را با دست حمل نکنید.

نظر بدهید