نحوه پذیرایی در مراسم ختم

نحوه پذیرایی در مراسم ختم

نحوه پذیرایی در مراسم ختم

تشریفات بهشت با آموزش مهمانداران خود توانسته نحوه پذیرایی در مجالس ترحیم و مراسم ختم را به درستی به آنان تعلیم داده و در مراسم و مجالس ختم خدمتگزار شما عزیزان باشد.

در ابتدا جهت نحوه پذیرایی باید به خاطر داشته باشیم که ممکن است   صاحبان مجالس ترحیم  به دلیل داشتن استرس , رفتاری دور از ذهن انجام دهند حال وظیفه ما این است به آنها آرامش و اطمینان خاطر دهیم که بر کار خود مسلط باشیم.

رعایت اصول زیر جهت پذیرایی صحیح از میهمانان حاضر در مراسم الزامی می باشد:

1 - تکریم و احترام کامل مهمانان در زمان پذیرایی.

2 - استفاده از دستکش یکبار مصرف در زمان شارژ یا پالش الزامی است.

3 - کلمات منفی (همچون نمی توانم , نمی شود یا غیرممکن است) را در برخورد با میهمانان به کار نبرید.

4 - در زمان پذیرایی تقدم پذیرایی را بر اساس مقام و سن افراد قرار دهید.

5 - باید دقت شود برای میهمانانی که ظرف ندارند و یا ظرفشان کثیف است ظرف برده شده و سپس اقلام پذیرایی ارائه دهیم.

6 - با صلاح دید سرپرست یک نفر مسئول پخش تراکت ها می باشد و حتما باد دقت شود تراکت ها در پوشه قرار گیرد.

7 - کارمندان ملزم هستند که در مجالس به صورت یک شکل بایستند.

8 - در زمان پذیرایی از چسباندن سینی به شکم خود خودداری نمایند.

9 - در زمان خم شدن مراقب بیرون زدن لباس ها از درون شلوار خود باشید.

10 - ارائه خدمات دیرهنگام , میهمانان را ناراضی می کند تلاش کنید ارائه خدمات به موقع انجام شود.

11 - در زمان پذیرایی لبخند بر لب داشته باشید و به میهمانان از عبارت (بفرمایید) استفاده نمایید.

12 - از ریختن آشغال در لیوان ها خودداری نمایید.

13 - از تجمع چند میهماندار و بلند صحبت کردن بپرهیزید.

14 - در هنگام ارائه خدمات و یا دریافت دستور با متانت و احترام رفتار کنید.

15 - میهمانانی که در مکان های نامرتبط نشسته اند باید راهنمایی شوند.

16 - تعداد زیادی ظرف را با دست حمل نکنید.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید