ختم مشهد

ختم مشهد

مجلس مرحوم حدیان در مسجد الزهرا احمد آباد.بهشت مجری مراسم ترحیم و عزا در مشهد انتخابی شایسته برای همشهریان مشهدی.

دوشنبه 7 فروردین 1396
3470

"تشریفات بهشت" با ارائه خدمات حرفه ای در حوزه ترحیم و ختم توانسته اعتماد و رضایت مردم مشهد را جلب نماید,از اینکه مجالس خود را به ما می سپارید به خود می بالیم.

تشریفات بهشت یهترین گروه تشریفات و برگزارکننده مجالس ومراسم در شهر مشهد..

تلفن تماس:09155156802

نظر بدهید