پذیرایی مجلس ترحیم در مشهد

پذیرایی مجلس ترحیم در مشهد

جهت برگزاری  تشریفات مجالس ترحیم و مراسم ختم در مشهد با شماره های 09155156802 و 38331044 تماس بگیرید.

یکی از مواردی که گروه تشریفات بهشت پیش از برگزاری مراسم ترحیم در مشهد همواره آن را رعایت می نماید آموزش به پرسنل و میهمانداران تشریفات به صورت سازمان یافته می باشد زیرا که انجام امر پذیرایی از میهمانان مجلس کاری تخصصی می باشد و باید به نحو احسن انجام پذیرد و اینکه شاید خانواده متوفی خود قادر به انجام پذیرایی از میهمانان مجلس همانند این نیروهای تشریفات نباشند. برای تعامل و همکاری با صاحبان مجلس یک نفر سرپرست برای قسمت مردانه و یک نفر سرپرست خانم برای قسمت بانوان در نظر گرفته می شود تا خواسته های صاحبان مجلس را به پرسنل تشریفات بهشت منتقل نمایند و آنها موظف اند که این امور را به بهترین نحو ممکن انجام دهند و مراسمی باشکوه و آبرومندانه را برگزار نمایند. در کلاسهای توجیهی شرکت مواردی همچون نحوه ایستادن پرسنل در کنار میز پذیرایی , نحوه پذیرایی از میهمان و رعایت آداب مراسم ترحیم آموزش داده می شود.

نظر بدهید