رزرومسجدمشهد

رزرومسجدمشهد

رزرومسجدمشهد

گروه تشریفات بهشت با افتخار در امر رزرو مسجدهای مشهد به شما خوبان یاری می رساند.

از مساجد مهم مشهد یا مساجد معروف مشهد می توان به چند مورد اشاره نمود:

1 . مسجد اخوان واقع در خیابان گلستان مشهد

2 . مسجد نصرت واقع در خیابان ابن سینا

3 . مسجدالنبی واقع در خیابان کوهسنگی

4 . مسجد نقویه واقع در خیابان عارف

5 . مسجد غدیر باباعلی واقع در بلوار معلم

6 . مسجد المنتظر واقع در خیابان شهید صادقی

7 . مسجد امام المنتظر واقع در خیابان کوهسنگی 

8 . مسجد صاحب الزمان واقع در خیابان صاحب الزمان

9 . مسجد حضرت محمد واقع در خیابان عدل خمینی

10 . مسجد امام رضا واقع در خیابان آبکوه 

11 . مسجد سیدالشهدا واقع در بلوار وکیل آباد

12 . مسجد العلی خیابان بهجت 

13 . مسجد غدیر باباعلی خیابان کامیاب

14 . مسجد قائم خیابان نوفل لوشاتو

 

تشریفات ترحیم مشهد .بهشت تشریفات ترحیم مشهد برگزارکننده مجالس عزا و مجالس ختم و مراسم ترحیم افتخار برگزاری بزرگترین و سنگین ترین مجالس ترحیم در مشهد را داشته است افتخار ما اینست که خانواده های بزرگ و قدیمی  و پرجمعیت مشهد تشریفات ترحیم بهشت مشهد را میشناسند و به بهشت اعتماد دارند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید